دستاوردهای مشاوره مدیریت: طراحی گروه توسعه کیمیاگران

در تعاملاتم با گروه‌های کسب‌وکار همواره بر تفاوت‌های بنیادین میان گونه‌های مختلف سازمان‌هایی که راهبری چندین شرکت و کسب‌وکار را بر عهده دارند، تاکید می‌کنم. اخیراً نیز در چندین یادداشت این تفاوت‌ها را برشمرده‌ام و اشاره‌هایی ولو مختصر به الگوهای مختلف سازماندهی گروه‌ها داشته‌ام؛ زیرا اساساً فعالیت در قالب گروه بدون توجه به این تفاوت‌ها و درنظرگرفتن میزان تاثیرگذاری‌شان در استراتژی و سازماندهی گروه بی‌معناست. به همین دلیل در پروژه‌های مشاوره یا دوره‌های آموزشی تلاش می‌کنم ابتدا درک کاملی از تفاوت‌ها و اقتضائات هریک از مدل‌های سازماندهی در قالب گروه ایجاد کنم، و سپس به صورت‌مسئله طراحی گروه بپردازم و از بخت خوش، فرصت همکاری و همراهی با گروه‌های مختلف هم به اثربخشی این رویکرد کمک کرده است. درس‌آموخته ناشی از این تاکید بسیار ارزشمند است: از یک‌سو نمونه‌های متنوع سازماندهی در قالب گروه‌های کسب‌وکار بینش عمیقی درباره الگوی بهینه‌ی توسعه این قبیل شرکت‌ها برایم به ارمغان آورده؛ و از سوی دیگر فراز و نشیب‌های مسیر شکل‌گیری گروه‌های مختلف را از صفر تا صد تجربه کرده‌ام. یکی از این تجارب طراحی گروه کیمیا در بازه زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ است.

گروه توسعه کیمیاگران یا گروه کیمیا، یکی از گروه‌های صنعتی فعال در زنجیره صنایع شیمیایی است که راهبری سبد همگنی از کسب‌وکار در حلقه‌های پایین‌دستی پتروشیمی و شیمیایی شامل شرکت‌های صنایع شیمیایی کیمیاگران، پتروشیمی پتروناد آسیا، پتروشیمی دامون، پرند دارو و پتروکیمیا را بر عهده دارد. پروژه مشاوره طراحی این گروه صنعتی با تعیین و تعریف سیاست سرمایه‌گذاری، استراتژی پرتفوی و استراتژی سرپرستی به پیش رفت و سپس با طراحی سازمان و ساختار هلدینگی و تدوین چارچوب حاکمیت شرکتی ادامه یافت. علاوه بر این، گزینه‌های بالقوه توسعه پرتفوی گروه کیمیا با تمرکز بر زنجیره ارزش صنایع شیمیایی از جمله زیربخش‌های شیمیایی دارویی، شیمیایی کشاورزی، شیمیایی پایه، شیمیایی مصرفی و شیمیایی خاص در مسیر پروژه مشخص شدند و بر اساس این گزینه‌ها، استراتژی شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران که بزرگ‌ترین شرکت زیرمجموعه این گروه است، نیز مورد بازنگری و بهینه‌سازی قرار گرفت. گروه کیمیا به‌واسطه تمرکز بر زنجیره ارزش صنایع شیمیایی و توسعه حول حلقه‌های این زنجیره ارزش می‌تواند نمونه خوبی از شکل‌گیری گروه‌های یکپارچه صنعتی باشد و به‌لحاظ عملکردی نیز با تمرکز بر صنایع شیمیایی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های خوش‌آتیه‌ای مانند پتروشیمی پتروناد، به یکی از نقش‌آفرینان شاخص بخش خصوصی در این صنعت مبدل شود.

می‌توانید سایر مطالب مرتبط با دستاوردهای مشاوره مدیریت را در این لینک مطالعه کنید: پروژه‌های مشاوره مدیریت

می‌توانید پیشینه حرفه‌ای من در مشاوره مدیریت را در این لینک مطالعه کنید: پیشینه حرفه‌ای