دستاوردهای مشاوره: طراحی هلدینگ سپهر آرمان

راه‌اندازی شرکت هلدینگ مسیر پر پیچ و خمی دارد و نمی‌توان صرفاً به اتکای ثبت حقوقی یک شرکت و نقل و انتقال سهام از مزایای سازماندهی در قالب شرکت‌های هلدینگ یا گروه‌های کسب‌وکار بهره برد. به دلیل همین وجه تخصصی، طراحی هلدینگ یکی از مهم‌ترین و پرتکرارترین موضوعات پروژه‌های مشاوره یا دوره‌های آموزشی‌ام در چندسال اخیر بوده است و فرصت همکاری و همراهی با تعدادی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌ها و گروه‌های صنعتی حال حاضر کشور در مسیر راه‌اندازی و شروع به فعالیت را برایم فراهم کرده است. درس‌آموخته ناشی از این همکاری‌ها و همراهی‌ها بسیار ارزشمند است: از یک‌سو طراحی هلدینگ در قالب‌های متنوع از قبیل هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری، گروه‌های صنعتی یکپارچه، و یا گروه‌های چندرشته‌ای یک تنوع بی‌بدیل را برایم مهیا ساخته؛ و از سوی دیگر، فراز و نشیب‌های مسیر شکل‌گیری یک هلدینگ از صفر تا صد تحت شرایط گوناگون را به دفعات تجربه کرده‌ام. یکی از این تجارب طراحی هلدینگ سپهر آرمان در سال ۱۴۰۰ است.

هلدینگ سپهر آرمان یا گروه صنعتی آرمان، یکی از گروه‌های چندرشته‌ای فعال در کشور است که به‌واسطه حضور در صنایع مختلف از قبیل صنایع شیمیایی، غذایی، مالی، ساختمان و حمل‌ونقل شناخته می‌شود و مالکیت و راهبری شرکت‌های بزرگی از قبیل شرکت ملی شیمی کشاورز، کشت و صنعت قند خاورمیانه و مدیریت سرمایه سپهر آرمان را بر عهده دارد. با تعریف پروژه مشاوره طراحی هلدینگ، مجموعه این شرکت‌ها تحت راهبری گروه صنعتی آرمان قرار گرفته‌اند و مبتنی بر استراتژی رشد این گروه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در جایگاه مشاور، طراحی این هلدینگ با تعیین و تعریف سیاست سرمایه‌گذاری، استراتژی سبد و استراتژی سرپرستی به پیش رفت و در نهایت، به طراحی سازمان و ساختار هلدینگ و طرح‌ریزی نظام حاکمیت شرکتی در این گروه انجامید. انتخاب‌های استراتژیک هلدینگ و مسیر رشدی که برای سبد کسب‌وکارهای آن و به‌ویژه دو شرکت ملی شیمی و قند خاورمیانه برگزیده شده است، گروه صنعتی آرمان را به‌زودی به یکی از گروه‌های موفق و خوش‌نام کسب‌وکار در بخش خصوصی مبدل خواهد ساخت.

می‌توانید سایر مطالب مرتبط با دستاوردهای مشاوره مدیریت را در این لینک مطالعه کنید: پروژه‌های مشاوره مدیریت

می‌توانید پیشینه حرفه‌ای من در مشاوره مدیریت را در این لینک مطالعه کنید: پیشینه حرفه‌ای