مدرسه مشاوره مدیریت: مدل‌های طراحی استراتژی تکراری

مشاوران مدیریت و تحلیل گران استراتژی در ایران عمدتاً با پیش‌فرض‌هایی که در به‌کارگیری یک مدل یا الگو تاثیرگذارند، ناآشنا هستند یا به آنها توجه نمی‌کنند. به همین دلیل است که در پروژه‌های مشاوره مدیریت در صنایع گوناگون عمدتاً از مدل های طراحی استراتژی همسان برای برنامه‌ریزی استراتژیک و تدوین استراتژی استفاده می‌شود و اگر گزارش‌های استراتژی چند سازمان‌ را تورق کرده باشید، با تکرار الگوهای مشابه (مانند ماتریس SWOT) برای حل مسائل مختلف در سازمان‌های مختلف مواجه می‌شوید. این ناآشنایی یا بی‌توجهی منجر به طراحی استراتژی‌های بی‌کیفیت و غیراثربخش می‌شود و سازمان را از صرف منابع و تلاش برای طراحی و تدوین استراتژی مایوس می‌سازد.

هر صنعت و هر محیطی نیازمند به‌کارگیری ابزارهای ویژه‌ای است که الزاماً در دیگر صنایع کاربرد ندارند. برای مثال، روش برنامه ریزی استراتژیک در صنعت نفت با روش برنامه ریزی استراتژیک در صنعت دارو متفاوت است و نمی‌توان روش‌ها و متدولوژی‌های یکسان را در هر دو به‌کار گرفت. دغدغه فهم مسئله‌های واقعی، انتخاب سنجیده مدل های طراحی استراتژی، برقراری تناسب میان روش حل مسئله با اقتضائات سازمان و خلاقیت در نحوه اجرای هر روش ضرورت‌هایی هستند که باید برای اثربخشی مشاوره‌های استراتژی مورد توجه قرار گیرند.

مطالعه کنید: روش برنامه ریزی استراتژیک: استراتژی رسیدن به استراتژی

 

1 دیدگاه On مدرسه مشاوره مدیریت: مدل‌های طراحی استراتژی تکراری

نظرات غیر فعال است