مدرسه مشاوره مدیریت : در بابِ اهمیت مهارت مدیریت پروژه

یکی از کلیدی‌ترین مهارت‌های مشاوران مدیریت در هر رشته و زمینه‌ای، توانمندی در مدیریت پروژه است. در واقع، فعالیت بسیاری از مشاوران مدیریت در بستر پروژه شکل می‌گیرد: پروژه‌هایی که موضوع و دامنه مشخصی دارند؛ در موعد زمانی مشخصی آغاز می‌شوند و تا تاریخ معینی هم ادامه دارند؛ تنظیم و تحویل مجموعه‌ای از اسناد و خروجی‌ها به موازات پیشبرد کار پیش‌بینی شده است، و استانداردهای تکنیکی و کیفی خاصی بر نحوه پیشبرد پروژه حاکم است.

به همین دلیل، مشاوران مدیریت علاوه بر تسلط بر ابزارها و مفاهیم حوزه تخصصی‌شان اعم از استراتژی، بازاریابی یا مدیریت منابع انسانی، لازم است از حداقل‌های دانش مدیریت پروژه برخوردار باشند و توانایی راهبری و اداره پروژه در چارچوب‌های زمانی، هزینه‌ای و کیفی معین را داشته باشند. می‌توان از فهرست مختصر ذیل به عنوان اصلی‌ترین مواردی که اهمیت توانمندی در مدیریت پروژه را برای مشاوران مدیریت پررنگ‌تر می‌سازد، یاد کرد:

مهارت مدیریت پروژه در هنگام مذاکره و عقد قرارداد

مهارت مدیریت پروژه در سازماندهی تیم پروژه

مهارت مدیریت پروژه در راهبری هم‌زمان پروژه‌های متعدد

مهارت مدیریت پروژه در دستیابی به مایل‌استون‌های پروژه

مهارت مدیریت پروژه در وصول دستمزد و حق‌مشاوره

مشاورانی که در مدیریت پروژه توانمندی لازم را ندارند، اغلب در یکی از این مقاطع با چالش روبه‌رو می‌شوند و متحمل هزینه‌های مادی و غیرمادی می‌گردند. چه بخواهیم و چه نه، قالب پروژه‌محوری در حرفه مشاوره مدیریت، یک قالب پذیرفته‌شده و روتین است و پرورش نگاه، رویکرد و مدل فکری پروژه‌محوری  یکی از الزامات حضور و ماندگاری در این حرفه. البته اشاره به این هم لازم است که مشاوران برای پرورش این قابلیت الزاماً نیازی به گذراندن دوره‌های تخصصی مدیریت پروژه و اخذ گواهی‌ها و مدارک حرفه‌ای ندارند؛ آنچه اولویت دارد تمرکز بر رویه‌های پیشبرد کار و بهینه‌سازی آنها، افزایش مهارت‌های برقراری ارتباطات با ذی‌نفعان و افراد درگیر در پروژه و یادگیری مبتنی بر مشاهده (از مشاوران باتجربه) است.