دستاوردهای مشاوره مدیریت: استراتژی و ساختار عمران مارون

ضرورت استراتژی و حرکت بر مبنای مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های استراتژیک در بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری نادیده گرفته می‌شود. بخشی از این مسئله به علت ماهیت کار در فضای پروژه‌محور و تعریف پروژه‌های پیمانکاری به عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌ها با زمان و هزینه مشخص است و بخش دیگری از این مسئله نیز به ارتباط میان بودجه عمرانی و ارتباطات تخصیص‌یافته دولت در تکمیل پروژه‌ها و تقاضا برای خدمات پیمانکاری برمی‌گردد. به همین دلیل است که وقتی درصدد فهم استراتژی شرکت‌های پیمانکاری برمی‌آئیم، به نتیجه مشخصی که از جنس استراتژی باشد نمی‌رسیم و اغلب، برنامه شرکت‌های پیمانکاری در قالب مجموعه‌ای از گزاره‌های عملیاتی و پروژه‌محور خلاصه می‌شود. در یکی از تجربه‌های دو سال اخیرم، این فرصت را داشتم که به عنوان مشاور در زمینه برنامه ریزی استراتژیک و بازطراحی ساختار با شرکت مهندسین عمران مارون همکاری کنم. شرکت عمران مارون یکی از پیمانکاران شناخته‌شده و خوش‌نام به ویژه در صنعت آب و فاضلاب است که پروژه‌های متعددی را در داخل و خارج از ایران به اتمام رسانده است. در هنگام شروع پروژه مشاوره استراتژی، عمران مارون فاقد یک استراتژی مدون بود و بر همین اساس، فرایند مشاوره با تعریف استراتژی این شرکت در رشته‌فعالیت‌های مختلف پیمانکاری آغاز شد و پس از تدوین استراتژی، با بازطراحی ساختار و اصلاح الگوی عملیاتی شرکت به پیش رفت. به علاوه آنکه، برخی تغییرات در سازوکارهای مدیریتی و رهبری نیز به تناسب اقتضائات و مسائل شرکت پیش‌بینی شد. عمران مارون امروز یکی از شرکت‌های پیمانکاری چابک و روبه‌رشد ایرانی است که نه تنها در داخل، بلکه در بازارهای هدف خود در خارج از ایران نیز به یک پیمانکار خوش‌نام و حرفه‌ای مشهور است و به عنوان یک نمونه از شرکت‌های پیمانکاری موفق در ورود به بازار بین‌المللی، از فعالان عرصه صادرات خدمات فنی و مهندسی به‌شمار می‌آید.

می‌توانید سایر مطالب مرتبط با دستاوردهای مشاوره مدیریت را در این لینک مطالعه کنید: پروژه‌های مشاوره مدیریت

می‌توانید پیشینه حرفه‌ای من در مشاوره مدیریت را در این لینک مطالعه کنید: پیشینه حرفه‌ای