مدرسه مشاوره مدیریت: قدرت ساختن عادت های مثبت

مشاوران مدیریت مانند سایر افراد حرفه‌ای پس از چندین سال کار و فعالیت حرفه‌ای به تعدادی صفت یا تخصص شناخته و مشهور می‌شوند و این صفات و تخصص‌ها عامل تعیین‌کننده‌ای در مسیر رشد و پیشرفت فردی و حرفه‌ای آنها می‌شود. پرسش اصلی اینجاست: چه چیزی این صفات و تخصص‌ها را می‌سازد؟ و پاسخ در ” عادت ” است. چه قبول داشته باشیم و چه نه، این یک واقعیت است که زندگی ما در ابعاد گوناگون متاثر از عادات ریز و درشت یا مثبت و منفی‌ای است که در طول زمان برای خود ساخته‌ایم. این ساختن ممکن است حاصل تقلید عامدانه و آگاهانه از الگوها یا اکتساب ناخودآگاه به واسطه فشارهای محیطی باشد. اما راه بهتری هم برای ساختن عادت، به ویژه برای مشاوران مدیریت وجود دارد: تمرین، اصلاح و تکرار.

اشخاصی که حرفه مشاوره مدیریت را انتخاب می‌کنند، پیش از هر چیز باید دست به تمرین خوبی داشته باشند و هیچ فرصتی را برای تمرین آنچه که فرا گرفته‌اند، از دست ندهند. این تمرین فقط مختص به مشاوران تازه‌کار نیست. مشاوره مدیریت یک فرایند یادگیری مستمر است و هر مشاوری در هر سطح از دانش و تجربه هر روز در این فرایند یادگیری نکته و تکنیک و راهکار تازه‌ای فرا می‌گیرد و تمرین این آموخته‌ها اولین گام در ساختن عادت‌های قدرتمند است. پله بعدی در ساختن عادت اصلاح است، به عنوان یک مشاور مدیریت نباید مدل‌های مدیریتی و تکنیک‌های بهبود سازمانی را چشم‌بسته قبول کنید. اصلاح در آنچه فرا گرفته‌اید و انطباق آموخته‌ها با تجربه‌های شخصی یکی از مهم‌ترین مهارت‌های مشاوره مدیریت است. قدم آخر پس از تمرین و اصلاح، تکرار است. تکرار زمینه‌ساز شکل‌گیری و تثبیت عادت است و اگر حاصل تمرین و اصلاح سنجیده باشد، نتیجه‌ای به جز شکل‌گیری عادت‌های سازنده و مثبت به همراه ندارد. اما نباید از یاد برد که عادت‌ها، و به ویژه عادت‌های حرفه‌ای، باید مدام در معرض آزمایش و تغییر قرار داشته باشند و عادت‌هایی که به موقع با عادت بهتر و سازنده‌تری جایگزین نشوند، چیزی به جز تبدیل موفقیت‌های پیشین به شکست‌های فردا را نخواهند داشت!