ساختمان پلاسکو: اقدامات امروز، رخدادهای فردا

ساختمان پلاسکو یکی از نمادهای باسابقه توسعه شهری در تهران و ایران بود. فاجعه ساختمان پلاسکو نشان می‌دهد که این عبارت بدیهی، چندان جمله پیچیده‌ای نیست: ” رخدادهای کنونی، پیامد اقدامات قبلی ما هستند. “

غفلت از انجام وظایف قانونی و فساد سازمان‌یافته ماموران ناظر بر اجرای قوانین روزی به سختی غافلگیرمان می‌کند؛ نادیده گرفتن استانداردهای ایمنی سخت‌ترین رنج‌های ناشی از عدم رعایت امنیت را برای‌مان به همراه دارد؛ ناآمادگی در مقابله با اتفاقات نابهنگام توان واکنش مناسب در زمان وقوع حوادث را از ما سلب می‌کند؛ تعلل در نگهداشت و ارتقای کارایی عملیاتی تجهیزات ما را در هنگام خطر بی‌دفاع می‌کند؛ و توسعه بی‌قاعده شهری نظیر آنچه سال‌ها در تهران رخ داده است، خود به عاملی ضدتوسعه تبدیل می‌شود.

رخدادهای کنونی، پیامد اقدامات قبلی ما هستند!

و از همه اینها مهم‌تر، صرف هزینه و زمان برای بحث و جدل پیرامون مسئله‌های غیرواقعی و بی‌توجهی به هزاران تَرَک فرهنگی، روزی شدیدتر از اینها گریبان همه‌مان را خواهد گرفت. فاجعه ساختمان پلاسکو یک هشدار بود. تنها راهی که وجود دارد، بازگشت به عقلانیت و حاکم کردن ضابطه‌های برآمده از عقل به جای سایر معیارها بر همه تصمیم‌گیری‌ها و شئون زندگی است. تا زمانی‌که عقلانیت را به رسمیت نشناسیم، پلاسکوها باز هم تکرار خواهند شد!

 

1 دیدگاه On ساختمان پلاسکو: اقدامات امروز، رخدادهای فردا

نظرات غیر فعال است