مدرسه مشاوره مدیریت: مدیریت پرتفوی حرفه ای برای مشاوران

فعالیت در حرفه مشاوره مدیریت نیازمند مدیریت پرتفوی حرفه ای و سرمایه‌گذاری دقیق روی مجموعه‌ای از بهترین و متناسب‌ترین تجربه های حرفه ای است. مشاورانی که به این مسئله توجه نمی‌کنند، فرصت‌ها و گزینه‌های رشد را از خودشان دور می‌کنند و نمی‌توانند در حرفه پر از چالش مشاوره، جایگاه مطلوبی به‌دست آورند. حالا سئوال اینجاست: پرتفوی تجربه‌ها یعنی چه و چطور می‌شود به مدیریت پرتفوی پرداخت؟

به‌عنوان یک مشاور مدیریت می‌توانید در میان حیطه‌های تخصصی متنوع و مختلف برای ارائه خدمات مشاوره و تحلیل کسب‌وکار دست به انتخاب بزنید و تخصص‌تان در تحلیل و مشاوره را در صنایع مختلفی توسعه بدهید. این یعنی فرصت برای مدیریت تجربه‌ها در میان حیطه‌ها و صنایع مختلف. از این گذشته، مشاوران مدیریت همواره فرصت برگزاری دوره‌ها و سمینارهای آموزشی را دارند؛ به واسطه مواجهه با داده‌های دنیای واقعی امکان چاپ و انتشار کتاب‌ها و مقاله‌های ارزشمند برای‌شان مهیاست؛ می‌توانند پست‌های اجرایی بپذیرند؛ و یا در جایگاه هیئت‌مدیره به ایفای نقش مشغول شوند. در نتیجه، گزینه‌های متنوعی در پیش روی مشاوران مدیریت قرار دارد که اهمیت انتخاب بهینه از میان آنها را دو چندان می‌سازد و به همین دلیل مدیریت پرتفوی حرفه ای یک ضرورت استراتژیک به‌شمار می‌آید؛ تا جایی‌که یک انتخاب نابه‌جا می‌تواند هزینه-فرصتی معادل با محدودساختن امکان رشد بلندمدت در حرفه را به‌دنبال داشته باشد.

من معمولاً به مشاوران مدیریت توصیه می‌کنم سبدی از فرصت‌ها برای خودشان بسازند، همان‌طور که سبدی از میوه‌ها را برای مهمان مهیا می‌کنند. اجرای صد پروژه با یک موضوع مشخص در یک صنعت خاص نمی‌تواند پتانسیل کافی برای رشد را فراهم کند، همان‌گونه که هیچ‌گاه سبد میوه را تماماً با یک میوه پر نمی‌کنیم. انتخاب سنجیده صنایع هدف و درنظرگرفتن برهم‌کنش و درهم‌تنیدگی میان صنایع، عمیق شدن در یک یا دو حیطه تخصصی، حضور در فضای آموزش و تدریس حرفه‌ای، همراهی در پروژه‌های پژوهشی، تخصیص بخشی از زمان به اجرای پروژه‌های داوطلبانه و مقاصد خیرخواهانه، ایفای نقش در جایگاه هیئت‌مدیره‌ای و حتی نوشتن مستمر و منظم در یک بستر پایدار (مانند یک وب‌سایت) می‌تواند نمونه‌هایی از همین مدیریت پرتفوی باشد.