سال نو مبارک: سال نو و انتخاب های دشوار

سال انتخاب‌های دشوار! سال گذشته تقریباً برای همه ایرانیان به‌نوعی سخت بود و احتمالاً سال سخت‌تری را هم در پیش‌رو داریم. این خبرِ بد بود، اما خبرِ خوب این است که همچنان حق انتخاب داریم و استراتژی به تعبیر راجر مارتین، چیزی به جز انتخاب‌های دشوار نیست. صحبت کردن از سختی‌ها، مقایسه اوضاع امسال با فلان سال و نالیدن از شرایط بد کار ساده‌ای است، اما انتخاب کردن دشوار است! و برای مواجهه با یک سال سخت، لازم است انتخاب های دشوار داشته باشیم. با وجود همه سختی‌ها و دشواری‌ها، معتقدم می‌توان دست به انتخاب های دشوار و هوشمندانه زد و کشتی زندگی شخصی، کسب‌وکار و جامعه را از این دریای طوفانی عبور داد. شکی نیست که طوفان آسیب و خرابی به بار می‌آورد و لطماتی به آنچه که برایش زحمت کشیده‌ایم، وارد می‌سازد. اما انتخاب‌های دشوار و هوشمندانه به ما کمک می‌کند تا با کمترین لطمه از این شرایط عبور کنیم و حتی به مزیت‌هایی دست پیدا کنیم که در شرایط قبلی، به اکتساب آنها فکر نمی‌کردیم.

سال ۹۸ سال انتخاب‌های دشوار خواهد بود و آنهایی که به سلامت از این سال سخت عبور کنند، به انسان‌ها و سازمان‌های سخت و محکمی تبدیل می‌شوند که از طوفان هراسی ندارند و استراتژی در زندگی شخصی  را به بهترین شکل معنا کرده‌اند. امیدوارم در آزمونِ انتخاب های دشوار زندگی‌تان سربلند باشید، سال نو مبارک.