تغییر سال از دیرباز بهانه خوش‌یمنی برای همراهی با طبیعت و “سنت نو” بوده است. بهانه‌ای که گاهی آن را سرآغاز تحولات جدید در زندگی‌مان قرار می‌دهیم و تصور می‌کنیم این تغییر تقویمی، فرصت ویژه‌ای را برای تغییر زندگی در اختیارمان قرار می‌دهد که تا پیش از ورق خوردن تقویم به روز نخست فروردین مهیا نبوده است. امیدوارم این تغییر تقویمی و ورود به نیمه دوم دهه نود شمسی همراه با بهترین‌ها و به یاد ماندنی‌ترین لحظات برای همه باشد؛ و البته امیدوارم از یاد نبریم که تغییر تقویم فقط بهانه است و نو شدن باید در بطن زندگی هر روزه‌مان جاری باشد و جزئی از استراتژی زندگی شخصی همه ما شود.