کتاب‌ها

[تالیف] ذهن استراتژیست: تکنیک‌های کاربردی تفکر استراتژیک در سطح ملی، سازمانی و فردی. نویسندگان: مجتبی لشکربلوکی و سید حسین جلالی، ۱۳۹۷، انتشارات آریاناقلم. [خرید اینترنتی]

[ترجمه] استراتژی رسیدن به استراتژی: راهنمای انتخاب و اجرای رویکرد صحیح به استراتژی (با پیش‌گفتار اختصاصی نویسنده کتاب). نویسندگان: مارتین ریوز، نات هانس و جانمجایا سینها. مترجم: سید حسین جلالی ، ۱۳۹۵، انتشارات آریاناقلم. [خرید اینترنتی]

[ترجمه] نهایت مزیت رقابتی: تغییر استراتژی پابه‌پای سرعت کسب‌وکار. نویسنده: ریتا مک‌گراث. مترجم: سید حسین جلالی ، ۱۳۹۴، انتشارات آریاناقلم. [خرید اینترنتی | دسترسی به کتاب از طریق فیدیبو]

[ترجمه] بازیِ برد: استراتژی چیست و چگونه انتخاب می‌شود. نویسندگان: اِی.جی. لافلِی و راجر مارتین. مترجم: سید حسین جلالی ، ۱۳۹۳، انتشارات آریاناقلم. [خرید اینترنتی]

 

مقالات علمی – پژوهشی

طراحی مدلی برای حاکمیت در شراکت‌های راهبردی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، ۱۴۰۰، دوره ۲۵، شماره ۳، صفحات ۵۱ تا ۷۵ [دریافت فایل | سایت نشریه | نویسنده همکار: دکتر حسین رحمان سرشت]

نقش‌آفرینی تفکر استراتژیک در افزایش تمایل شرکت‌ها به نوآوری: تاکید بر یادگیری استراتژیک. دوفصلنامه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، ۱۴۰۰، دوره ۱۳، شماره ۲۶، صفحات ۲۳۹ تا ۲۶۶ [دریافت فایل | سایت نشریه | نویسنده همکار: عماد گل‌محمدی]

تحلیل نقش خاستگاه صنعت در طراحی و انتخاب ساختار اتحادهای استراتژیک. فصلنامه مدیریت بازرگانی، ۱۳۹۹، دوره ۱۲، شماره ۴، صفحات ۹۳۴ تا ۹۵۵ [دریافت فایل | سایت نشریه | نویسنده همکار: دکتر نیما مختارزاده]

نقش مهارت سیاسی در شکل‌گیری همکاری‌های استراتژیک میان شرکت‌های تکنولوژی‌محور با رویکرد نهادی. پژوهشنامه مدیریت تحول، ۱۳۹۸، دوره ۱۱، شماره ۲۲، صفحات ۱۱۱ تا ۱۴۰ [دریافت فایل | سایت نشریه | نویسندگان همکار: دکتر میرعلی سید نقوی، دکتر غدیر شکیبا]

قابلیت‌های استراتژیک در صنعت نفت و گاز: مطالعه‌ای در بخش میان‌دستی. فصلنامه مدیریت نوآوری، ۱۳۹۷، دوره ۷، شماره ۴، صفحات ۵۱ تا ۸۰ [دریافت فایل | سایت نشریه | نویسندگان همکار: دکتر شهرام خلیل‌نژاد، عماد گل‌محمدی]

بررسی تاثیر الگوی ساختاری اتحادهای استراتژیک بر عملکرد اتحاد با رویکرد فراترکیب. فصلنامه علوم مدیریت ایران، ۱۳۹۷، دوره ۱۳، شماره ۵۲، صفحات ۹۱ تا ۱۱۰ [دریافت فایل | سایت نشریه | نویسندگان همکار: دکتر طهمورث حسنقلی‌پور، دکتر علی حیدری، دکتر سید محمد اعرابی]

ارائه چارچوب طراحی سازمان در اتحادهای استراتژیک بین‌المللی مبتنی بر فناوری. فصلنامه مدیریت نوآوری، ۱۳۹۷، دوره ۷، شماره ۳، صفحات ۲۹ تا ۵۰ [دریافت فایل | سایت نشریه | نویسنده همکار: دکتر طهمورث حسنقلی‌پور]

فراتحلیل عوامل موثر بر انتخاب الگوی کلان ساختاری در اتحادهای استراتژیک. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، ۱۳۹۷، دوره ۱۰، شماره ۱۹، صفحات ۸۹ تا ۱۱۹ [دریافت فایل | سایت نشریه | نویسندگان همکار: دکتر طهمورث حسنقلی‌پور، دکتر علی حیدری، دکتر سید محمد اعرابی]

بررسی نقش خاستگاه ملیتی شرکا در عملکرد اتحادهای استراتژیک. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، ۱۳۹۷، دوره ۲۲، شماره ۲، صفحات ۳۱ تا ۵۰ [دریافت فایل | سایت نشریه | نویسندگان همکار: دکتر طهمورث حسنقلی‌پور، دکتر علی حیدری]

نقش رهبری تحول‌گرا در تسهیل پیاده‌سازی استراتژی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی، ۱۳۹۶، شماره ۳۶، صفحات ۱۶۱ تا ۱۸۰ [دریافت فایل | سایت نشریه | نویسنده همکار: دکتر نادر مظلومی]

شکل‌گیری شراکت‌های راهبردی از دیدگاه تئوری نهادی. فصلنامه مدیریت بازرگانی، ۱۳۹۶، دوره ۹، شماره ۴، صفحات ۷۱۷ تا ۷۳۸ [دریافت فایل | سایت نشریه | نویسنده همکار: دکتر محمد حقیقی]

تحلیل زیربنای سیاسی تصمیم‌گیری در شکل‌گیری همکاری‌های استراتژیک بازارمحور میان کسب‌وکارهای نوپا. فصلنامه مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، ۱۳۹۶، شماره ۲۲، صفحات ۲۳ تا ۴۷ [دریافت فایل | سایت نشریه | نویسندگان همکار: دکتر میرعلی سید نقوی، دکتر غدیر شکیبا]

ارزیابی موانع پیاده‌سازی استراتژی در صنعت گردشگری. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، ۱۳۹۳، شماره ۲۵، صفحات ۱ تا ۲۶، [دریافت فایل | سایت نشریه | نویسنده همکار: دکتر نادر مظلومی]

الگوی گزینش استراتژی عملیاتی در بازار بین‌الملل برای کسب‌وکارهای کارآفرینانه. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، ۱۳۹۳، شماره ۲۰، صفحات ۹۱ تا ۱۰۸ [دریافت فایل | سایت نشریه | نویسنده همکار: دکتر نادر مظلومی]

شبکه استراتژیک کسب‌وکار و عملکرد: مطالعه‌ای در صنعت نرم‌افزار. فصلنامه علوم مدیریت ایران، ۱۳۹۲، شماره ۳۱، صفحات ۳۷ تا ۶۰ [دریافت فایل | سایت نشریه]

ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با جایگاه رقابتی شرکت‌های برتر کشور. فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، ۱۳۹۲، شماره ۵، صفحات ۷۳ تا ۹۵، [ دریافت فایل | سایت نشریه | نویسندگان همکار: دکتر امیر ذاکری، سید علیرضا متولیان]

ارزیابی جایگاه استراتژیک سرمایه فکری در صنعت بیمه. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، ۱۳۹۲، شماره ۱۶، صفحات ۱۳۱ تا ۱۵۹ [دریافت فایل | نویسندگان همکار: دکتر عباس افرازه، دکتر نادر مظلومی، دکتر امیر ذاکری]

استفاده از روش تاپسیس به منظور اولویت‌بندی موانع اجرای استراتژی در میان پیمانکاران بخش انرژی. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، ۱۳۹۲، شماره ۲۹، صفحات ۱۱۳ تا ۱۳۷ [دریافت فایل | سایت نشریه | نویسندگان همکار: دکتر سیدمحمدعلی خاتمی، سید علی محمد پرورده]

تبیین مولفه‌های محتوایی گزینش شرکا در ائتلاف‌های استراتژیک: مطالعه‌ای در صنعت نرم‌افزار. فصلنامه علوم مدیریت ایران، ۱۳۹۱، شماره ۲۷، صفحات ۱۴۷ تا ۱۶۸ [دریافت فایل | سایت نشریه]

شبکه‌های اجتماعی و موفقیت سیاستگذاری گردشگری در ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، ۱۳۹۱، شماره ۱۸، صفحات ۲۵ تا ۴۸ [دریافت فایل | سایت نشریه | بازتاب از روزنامه دنیای اقتصاد | نویسنده همکار: دکتر نادر مظلومی]

اولویت‌بندی موانع تاثیرگذار بر پیاده‌سازی برنامه‌های استراتژیک در صنعت داروی کشور. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، ۱۳۹۱، شماره ۷، صفحات ۱۲۵ تا ۱۴۸ [دریافت فایل | سایت نشریه | نویسنده همکار: دکتر نادر مظلومی]

 

مقالات نشریات انگلیسی‌زبان

Interplay between Cognition and Design: How Performance of Strategic Alliance with Different Design Affected by Cognitive Capabilities?. International Journal of Management and Decision Making, 2020, 19(4), Pp. 391-407 [Pdf | Journal Website

Cognitive Capabilities and the Strategic Alliances’ Performance: How Time Frame Matters?. International Journal of Management and Network Economics, 2019, 4(3), Pp. 230-245 [Pdf | Journal Website]

How Alliance Partner Characteristics Can Affect Performance? An Empirical Evidence from Emerging Economies Context. International Journal of Strategic Business Alliances, 2017, 6(1/2), Pp. 1-17 [Pdf | Journal Website]

Partner Capabilities and Alliance Time Frame: An Analysis of International Strategic Alliances from the CEE. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 2017, 13(2), Pp. 59-75 [Pdf | Journal Website]

How Partner Characteristics Can Affect Performance of Alliances with Different Time Frames?. Eurasian Journal of Business and Economics, 2017, 10(20), Pp. 89-104 [Pdf | Journal Website]

The Effect of Export Promotion Programmes on Export Performance: Evidence from Iranian Food Manufacturers. International Journal of Business & Globalization, 2012, 9(2), Pp. 122-133 [Pdf | Journal Website]

Environmental Determinants, Entrepreneurial Orientation and Export Performance: Empirical Evidence from Iran. Serbian Journal of Management, 2012, 7(2), Pp. 245-255 [Pdf | Journal Website]

Export Barriers and Export Performance: Empirical Evidence from the Commercial Relationship between Greece and Iran. South-Eastern Europe Journal of Economics, 2012, 10(1), Pp. 53-66. [Pdf | Journal Website]

Appraising the role of Strategy Implementation in Export Performance: a Case from Middle East. Business Intelligence Journal, 2012, 5(2), Pp. 282-291 [Pdf | Journal Website]

The Explanation of Relationship between Strategic Orientation and Export Performance. The Journal of Commerce, 2012, 4(1), Pp. 40-46 [Pdf | Journal Website]

Assessment of the Engineering Service Export Barriers: A Case Study. The Journal of Commerce, 2013, 5(1), Pp. 1-6 [Pdf | Journal Website]

 

سخنرانی‌ها و مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی

هفدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۹

چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، انجمن مدیریت پروژه ایران، ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه تهران، ۱۳۹۷

دوازدهمین کنفرانس مدیریت فناوری، انجمن مدیریت فناوری ایران، ۱۳۹۷

چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۵

چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه تهران، ۱۳۹۵

دهمین کنفرانس مدیریت فناوری، انجمن مدیریت فناوری ایران، ۱۳۹۵

سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۴

سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴

پنجمین کنفرانس مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴

دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۳

اولین کنفرانس رویکردهای نوین در مدیریت کسب‌وکار، دانشگاه تبریز، ۱۳۹۳

هفتمین کنفرانس مدیریت فناوری، انجمن مدیریت فناوری ایران، ۱۳۹۲

یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۲

نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی؛ مرکز مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی ایران، ۱۳۹۲

یازدهمین کنفرانس بین‌المللی تحقیقات ساخت و تولید، دانشگاه کرنفیلد، کرنفیلد انگلستان، ۱۳۹۲

دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۱

ششمین کنفرانس مدیریت فناوری، انجمن مدیریت فناوری ایران، ۱۳۹۱

هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، انجمن مدیریت پروژه ایران، ۱۳۹۱

چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت سرمایه فکری؛ دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، ۱۳۹۱

کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد دارو، انجمن مدیریت و اقتصاد دارویی ایران، ۱۳۹۱

چهارمین کنفرانس مدیریت دانش، دبیرخانه ملی کنفرانس مدیریت دانش، ۱۳۹۰

ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی، انجمن تجارت الکترونیکی ایران، ۱۳۹۰

دومین کنفرانس مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ۱۳۹۰

اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، دانشگاه شیراز، ۱۳۸۹

 

گزارش‌های پژوهشی

گزارش قدرت تنوع‌بخشی و راهبری در صد و پنجاه شرکت بزرگ ایران. ۱۳۹۴، مرکز مطالعات استراتژیک آریانا. تهیه کنندگان: سید حسین جلالی و مجتبی اسدی. [دانلود فایل گزارش | دانلود فایل پاورپوینت گزارش | بازتاب از روزنامه دنیای اقتصاد (بخش اول) | بازتاب از روزنامه دنیای اقتصاد (بخش دوم)]

گزارش تداوم کسب‌وکار در صنعت پیمانکاری. ۱۳۹۷، مرکز مطالعات استراتژیک آریانا. تهیه‌کنندگان: سید حسین جلالی و مجتبی اسدی.

 

همکاری با نشریات معتبر بین‌المللی

Harvard Business Review: Member of Advisory Council (2019 – present)

MIT Technology Review: Member of Review Global Panel (2019 – 2021)

 

عضویت کمیته‌های داوری در مجامع بین‌المللی

Academy of Management: (Anaheim, 2016), (Atlanta, 2017), (Chicago, 2018), (Boston, 2019), (Vancouver, 2020), (Seattle, 2022)

Strategic Management Society: (Hong Kong, 2016), (Houston, 2017), (Banff, 2017), (Costa Rica, 2017), (Paris, 2018), (Hyderabad, 2018), (Las Vegas, 2019), (Minneapolis, 2019), (London, 2020), (Toronto, 2021), (London, 2022)

Academy of International Business: (New Orleans, 2016), (Dubai, 2017), (Minneapolis, 2018), (Copenhagen, 2019), (Miami, 2020)