سازمان بدون ساختار سازمانی بی‌معنا و بی‌هویت است! ساختار نه تنها شکل رسمی سازمان را نشان می‌دهد، بلکه به واسطه تاثیرگذاری روی رفتار کارکنان، شکل غیررسمی سازمان را هم تعیین می‌کند. ساختار علاوه بر معین کردن الگوی تقسیم کار و همکاری‌های درون‌سازمانی، تعیین‌کننده نحوه مواجهه سازمان با محیط بیرون و فرصت‌ها و تهدیدهای نهفته در آن است. به همین دلیل اصلاح ساختار باید با در نظر گرفتن استراتژی سازمان و هم‌گام و همراه با آن باشد. با توجه به پیشینه علمی و تجربه عملی از کار با سازمان‌های مختلف در حوزه طراحی ساختار، سرفصل مواردی که قادر هستم بنابر دانش و تجربه خود در آنها به ارائه خدمات بپردازم، شامل موارد ذیل است:

 

 • مشاوره طراحی ساختار سازمانی:
  • مشاوره طراحی و بازطراحی ساختار سازمانی
  • مشاوره طراحی ساختار در شرکت‌های هلدینگ
  • مشاوره طراحی ساختار در شرکت‌ها و سازمان‌های پروژه محور
  • مشاوره طراحی ساختار سازمانی در اتحادهای استراتژیک، جوینت‌ونچرها و شرکت‌های مشترک
  • مشاوره توسعه ظرفیت ساختار سازمانی (باز آفرینی استراتژیک و تحول سازمان)
  • عارضه‌یابی ساختار سازمانی

 

 • آموزش طراحی ساختار سازمانی:

 

در صورت تمایل به دریافت جزئیات بیشتر درباره هریک از زمینه‌های مشاوره و آموزش طراحی ساختار سازمانی، با من در تماس باشید.