فهرست کارگاه‌های آموزش استراتژی، مدیریت هلدینگ ها و طراحی سازمان

فهرست ذیل مجموعه عناوینی است که بر حسب پیشینه علمی و تجربه عملی‌ام، به برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی در آنها مشغولم. درصورت تمایل برای برگزاری هرکدام از این کارگاه‌های آموزشی با من در تماس باشید.

 

  • کارگاه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
  • کارگاه آموزشی مدیریت شرکت های هلدینگ
  • کارگاه آموزشی تدوین استراتژی در شرکت های هلدینگ
  • کارگاه آموزشی طراحی استراتژی رشد
  • کارگاه آموزشی طراحی مدل کسب‌وکار
  • کارگاه آموزشی طراحی ساختار سازمانی
  • کارگاه آموزشی پالت استراتژی
  • کارگاه آموزشی تفکر استراتژیک
  • کارگاه آموزشی طراحی و مدیریت اتحادهای استراتژیک
  • کارگاه آموزشی طراحی سازمان اتحادهای استراتژیک

 

دریافت سرفصل، اطلاعات بیشتر و درخواست برگزاری دوره: Jalali.SHossein [at] gmail.com