سازمان بدون ساختار سازمانی بی‌معنا و بی‌هویت است! ساختار نه تنها شکل رسمی سازمان را نشان می‌دهد، بلکه به واسطه تاثیرگذاری روی رفتار کارکنان، شکل غیررسمی سازمان را هم تعیین می‌کند. ساختار علاوه بر معین کردن الگوی تقسیم کار و همکاری‌های درون‌سازمانی، تعیین‌کننده نحوه مواجهه سازمان با محیط بیرون و فرصت‌ها و تهدیدهای نهفته در آن است. به همین دلیل اصلاح ساختار باید با در نظر گرفتن استراتژی سازمان و هم‌گام و همراه با آن باشد. با توجه به پیشینه علمی و تجربه عملی از کار با سازمان‌های مختلف در حوزه طراحی ساختار، سرفصل مواردی که قادر هستم بنابر دانش و تجربه خود در آنها به ارائه خدمات بپردازم، شامل موارد ذیل است:

 

 • مشاوره طراحی ساختار سازمانی:
  • مشاوره طراحی ساختار سازمانی
  • مشاوره طراحی سازمان در شرکت‌های چندکسب‌وکاره و هلدینگ‌ها
  • مشاوره طراحی سازمان در اتحادهای استراتژیک، جوینت‌ونچرها و شرکت‌های مشترک
  • عارضه‌یابی ساختار سازمانی
  • مشاوره و تحلیل همسویی ساختار و استراتژی

 

 • آموزش طراحی ساختار سازمانی:
  • دوره آموزشی طراحی ساختار سازمانی و الگوهای سازماندهی
  • دوره آموزشی طراحی سازمان در شرکت‌های چندکسب‌وکاره و هلدینگ‌ها
  • دوره آموزشی الگوهای ساختاری در اتحادهای استراتژیک و جوینت‌ونچرها

 

در صورت تمایل به دریافت جزئیات بیشتر درباره هریک از زمینه‌های مشاوره و آموزش طراحی ساختار سازمانی، با من در تماس باشید.