آموزش و مشاوره

مشاوره مدیریت استراتژیک سید حسین جلالی

آموزش و مشاوره مدیریت بخش مهمی از پیشینه حرفه‌ای من را در کنار فعالیت‌های تحقیقاتی و راه‌اندازی و اداره کسب‌وکارهای مختلف شکل داده است. تجربه حضور در تیم‌های مختلف مشاوره مدیریت، تدریس در دوره‌های متعدد آموزش مدیریت؛ کار در سازمان‌هایی از صنایع گوناگون و راه‌اندازی چندین کسب‌وکار نقش مهمی در کسب دانش و مهارت آموزش و مشاوره مدیریت برایم داشته است. در سال‌های اخیر با توجه به گرایش تحصیلی، سیر مطالعاتی و علایق شخصی‌ام، زمینه استراتژی را برگزیده‌ام و فعالیت‌هایم را در آموزش و مشاوره مدیریت محدود به زمینه استراتژی و ساختار سازمانی کرده‌ام. تحصیل در دوره دکتری استراتژی دانشگاه تهران، ترجمه چندین عنوان از کتاب‌های معتبر استراتژی، چاپ و ارائه مقالات متعدد در حوزه استراتژی و فرصت همکاری با برخی از بهترین شرکت‌‌ها و سازمان‌های کشور در پروژه‌های آموزش و مشاوره برنامه ریزی استراتژیک و طراحی ساختار از مهم‌ترین دستاوردهای انتخاب استراتژی به عنوان حوزه فعالیت اصلی‌ام بوده است.

در حال حاضر، با توجه به فرصت زمانی و توان علمی – تخصصی‌ام، می‌توانم در حوزه‌های مرتبط با استراتژی و ساختار با سازمان‌ها و شرکت‌ها همکاری داشته باشم. جذابیت صنعت، انعطاف‌پذیری پروژه، ظرفیت یادگیری سازمان و ارتباط میان موضوع همکاری و توان تخصصی‌ام، معیارهای شخصی‌ام برای پذیرفتن پیشنهادات همکاری مشاوره مدیریت و آموزش‌های حرفه‌ای مدیریتی را تشکیل می‌دهند. به طور مشخص، اصلی‌ترین علائقم برای پذیرش پیشنهادات مشاوره مدیریت و آموزش شامل موارد ذیل است:

  • آموزش و مشاوره مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
    • برنامه‌ریزی استراتژیک؛ استراتژی در شرکت‌های هلدینگ؛ تحلیل قابلیت‌های بنگاه و توان رقابتی؛ طرح‌ریزی فرایند پیاده‌سازی استراتژی
  • آموزش و مشاوره طراحی ساختار
    • طراحی ساختار سازمانی؛ همسویی ساختار با استراتژی

در صورت تمایل برای مذاکره درباره شروع همکاری در حوزه مشاوره مدیریت یا آموزش حرفه‌ای مدیران در حوزه‌های فوق، می‌توانید در ابتدا فایل رزومه حرفه‌ای من را دریافت کنید و سپس از طریق اطلاعاتی که در پیوند تماس با من موجود است، با من در ارتباط باشید. در صورتی که در زمینه مورد نظر شما از صلاحیت علمی و تخصصی لازم برای اظهار نظر و ارائه خدمات مشاوره مدیریت یا آموزش برخوردار باشم و پیشنهاد شما با معیارهای شخصی‌ام تناسب داشته باشد، در اولین فرصت با شما ارتباط برقرار می‌کنم و با شما درباره پیشنهادتان به تفصیل گفت‌وگو خواهم کرد.

Comments are closed.