کارنامه علمی

سید حسین جلالی

کتاب‌ها:

 • [ترجمه] استراتژی رسیدن به استراتژی: راهنمای انتخاب و اجرای رویکرد صحیح به استراتژی (با پیش‌گفتار اختصاصی نویسنده کتاب). نویسندگان: مارتین ریوز، نات هانس و جانمجایا سینها. مترجم: سید حسین جلالی ، چاپ نخست: ۱۳۹۵، انتشارات آریاناقلم. [خرید اینترنتی]
 • [ترجمه] نهایت مزیت رقابتی: تغییر استراتژی پابه‌پای سرعت کسب‌وکار. نویسنده: ریتا مک‌گراث. مترجم: سید حسین جلالی ، چاپ نخست: ۱۳۹۴، انتشارات آریاناقلم. [خرید اینترنتی]
 • [ترجمه] بازیِ برد: راهکارهای دستیابی به استراتژی برد. نویسندگان: اِی.جی. لافلِی و راجر مارتین. مترجم: سید حسین جلالی ، چاپ نخست: ۱۳۹۳، انتشارات آریاناقلم. [خرید اینترنتی | دریافت فایل پاورپوینت کتاب]

 

مقالات علمی – پژوهشی:

 • بررسی خاستگاه ملیتی شرکا در عملکرد اتحادهای استراتژیک. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های مدیریت در ایران، ۱۳۹۶، پذیرفته شده و در نوبت انتشار [ دریافت فایل مقاله | سایت نشریه | نویسنده همکار: دکتر طهمورث حسنقلی‌پور، دکتر علی حیدری]
 • شکل‌گیری شراکت‌های راهبردی از منظر تئوری نهادی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بازرگانی، ۱۳۹۵، پذیرفته شده و در نوبت انتشار [ دریافت فایل مقاله | سایت نشریه | نویسنده همکار: دکتر محمد حقیقی]
 • نقش رهبری تحول‌گرا در تسهیل پیاده‌سازی استراتژی. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های مدیریت عمومی، ۱۳۹۶، شماره ۳۶، صفحات ۱۶۱ تا ۱۸۰ [ دریافت فایل مقاله | سایت نشریه | نویسنده همکار: دکتر نادر مظلومی]
 • الگوی گزینش استراتژی عملیاتی در بازار بین‌الملل برای کسب‌وکارهای کارآفرینانه. فصلنامه علمی پژوهشی چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، ۱۳۹۳، شماره ۲۰، صفحات ۹۱ تا ۱۰۸ [ دریافت فایل مقاله | سایت نشریه | نویسنده همکار: دکتر نادر مظلومی]
 • ارزیابی موانع پیاده‌سازی استراتژی در صنعت گردشگری. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، ۱۳۹۳، شماره ۲۵، صفحات ۱ تا ۲۶، [ دریافت فایل مقاله | سایت نشریه | نویسنده همکار: دکتر نادر مظلومی]
 • شبکه استراتژیک کسب‌وکار و عملکرد: مطالعه‌ای در صنعت نرم‌افزار، فصلنامه علمی پژوهشی علوم مدیریت ایران، ۱۳۹۲، شماره ۳۱، صفحات ۳۷ تا ۶۰ [دریافت فایل مقاله | سایت نشریه]
 • ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با جایگاه رقابتی شرکت‌های برتر کشور. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت فن‌آوری اطلاعات، ۱۳۹۲، شماره ۵، صفحات ۷۳ تا ۹۵، [ دریافت فایل مقاله | سایت نشریه | نویسنده همکار: دکتر امیر ذاکری، سید علیرضا متولیان]
 • ارزیابی جایگاه استراتژیک سرمایه فکری در صنعت بیمه. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی، ۱۳۹۲، شماره ۱۶، صفحات ۱۳۱ تا ۱۵۹ [دریافت فایل مقاله | سایت نشریه | نویسندگان همکار: دکتر عباس افرازه، دکتر نادر مظلومی، دکتر امیر ذاکری]
 • استفاده از روش تاپسیس به منظور اولویت‌بندی موانع اجرای استراتژی در میان پیمانکاران بخش انرژی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، ۱۳۹۲، شماره ۲۹، صفحات ۱۱۳ تا ۱۳۷ [دریافت فایل مقاله | سایت نشریه | نویسندگان همکار: دکتر سیدمحمدعلی خاتمی، سید علی محمد پرورده]
 • تبیین مولفه‌های محتوایی گزینش شرکا در ائتلاف‌های استراتژیک: مطالعه‌ای در صنعت نرم‌افزار. فصلنامه علمی پژوهشی علوم مدیریت ایران، ۱۳۹۱، شماره ۲۷، صفحات ۱۴۷ تا ۱۶۸ [دریافت فایل مقاله | سایت نشریه]
 • اولویت‌بندی موانع تاثیرگذار بر پیاده‌سازی برنامه‌های استراتژیک در صنعت داروی کشور. دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اجرایی، ۱۳۹۱، شماره ۷، صفحات ۱۲۵ تا ۱۴۸ [دریافت فایل مقاله | سایت نشریه | نویسنده همکار: دکتر نادر مظلومی]

مقالات نشریات انگلیسی‌زبان:

• How Alliance Partner Characteristics Can Affect Performance? Empirical Evidence from Emerging Economies Context. International Journal of Strategic Business Alliances, 2017, Forthcoming [Journal Website]

• Partner Capabilities and Alliance Time Frame: An Analysis of International Strategic Alliances from CEE. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 2017, 13(2), Pp. 59-75 [PdfJournal Website]

• The Effect of Export Promotion Programs on Export Performance: Evidence from Iranian Food Manufacturers. International Journal of Business & Globalization, 2012, 9(2), Pp. 122-133 [Pdf | Journal Website]

• Environmental Determinants, Entrepreneurial Orientation and Export Performance: Empirical Evidence from Iran. Serbian Journal of Management, 2012, 7(2), Pp. 245-255 [Pdf | Journal Website]

• Export Barriers and Export Performance: Empirical Evidences from the Commercial Relationship between Greece and Iran. South-Eastern Europe Journal of Economics, 2012, 10(1), Pp. 53-66. [Pdf | Journal Website]

• Appraising the role of Strategy Implementation in Export Performance: a Case from Middle East. Business Intelligence Journal, 2012, 5(2), Pp. 282-291 [Pdf | Journal Website]

• The Explanation of Relationship between Strategic Orientation and Export Performance. The Journal of Commerce, 2012, 4(1), Pp. 40-46 [Pdf | Journal Website]

• Assessment of the Engineering Service Export Barriers: A Case Study. The Journal of Commerce, 2013, 5(1), Pp. 1-6 [Pdf | Journal Website]

 

سخنرانی‌ها و مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی:

 • چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۵
 • چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه تهران، ۱۳۹۵
 • دهمین کنفرانس مدیریت فناوری، انجمن مدیریت فناوری ایران، ۱۳۹۵
 • سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۴
 • سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴
 • پنجمین کنفرانس مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴
 • دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۳
 • اولین کنفرانس رویکردهای نوین در مدیریت کسب‌وکار، دانشگاه تبریز، ۱۳۹۳
 • هفتمین کنفرانس مدیریت فناوری، انجمن مدیریت فناوری ایران، ۱۳۹۲
 • یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۲

 • نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی؛ مرکز مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی ایران، ۱۳۹۲

 • یازدهمین کنفرانس بین‌المللی تحقیقات ساخت و تولید، دانشگاه کرنفیلد، کرنفیلد انگلستان، ۱۳۹۲
 • دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۱

 • ششمین کنفرانس مدیریت فناوری، انجمن مدیریت فناوری ایران، ۱۳۹۱
 • هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، انجمن مدیریت پروژه ایران، ۱۳۹۱

 • چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت سرمایه فکری؛ دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، ۱۳۹۱
 • کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد دارو، انجمن مدیریت و اقتصاد دارویی ایران، ۱۳۹۱
 • چهارمین کنفرانس مدیریت دانش، دبیرخانه ملی کنفرانس مدیریت دانش، ۱۳۹۰
 • ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی، انجمن تجارت الکترونیکی ایران، ۱۳۹۰
 • دومین کنفرانس مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ۱۳۹۰
 • اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، دانشگاه شیراز، ۱۳۸۹

 

گزارش‌های پژوهشی:

Comments are closed.