سازمان بدون ساختار سازمانی بی‌معنا و بی‌هویت است! ساختار سازمانی علاوه بر معین کردن الگوی تقسیم کار و همکاری‌های درون‌سازمانی، تعیین‌کننده نحوه مواجهه سازمان با محیط بیرون و فرصت‌ها و تهدیدهای نهفته در آن است. به همین دلیل اصلاح ساختار سازمانی باید با در نظر گرفتن استراتژی سازمان و هم‌گام و همراه با آن باشد. با توجه به پیشینه علمی و تجربه عملی از کار با سازمان‌های مختلف در حوزه ساختار سازمانی، سرفصل مواردی که قادر هستم بنابر دانش و تجربه خود در آنها به ارائه خدمات بپردازم، شامل موارد ذیل است:

 

 • مشاوره مدیریت در زمینه ساختار سازمانی:
  • مشاوره طراحی ساختار سازمانی
  • مشاوره طراحی سازمان در شرکت‌های چندکسب‌وکاره و هلدینگ‌ها
  • عارضه‌یابی ساختار سازمانی
  • مشاوره و تحلیل همسویی ساختار و استراتژی

 

 • آموزش در زمینه ساختار سازمانی:
  • دوره آموزشی طراحی ساختار سازمانی و الگوهای سازماندهی
  • دوره آموزشی طراحی سازمان در شرکت‌های چندکسب‌وکاره و هلدینگ‌ها

 

در صورت تمایل به دریافت جزئیات بیشتر درباره هریک از زمینه‌های مشاوره و آموزش، با من در تماس باشید.